Euro 2012. Sukces gospodarczy, czy klęska?

Dyskusje na temat Euro 2012 ciągle są bardzo żywe w mediach. Z jednej strony działacze i sponsorzy zarzekają się, że był to ogromny sukces komercjalny i marketingowy, z drugiej sceptycy i ekonomiści twierdzą, że horrendalne koszty znacznie przewyższyły korzyści wynikające z organizacji imprezy. Odpowiedź na pytanie, czy warto było organizować Euro na pewno nie jest oczywista i jednoznaczna, jednakże warto podjąć próbę odpowiedzi na to pytanie.

Jedną z głównych zalet przedstawianych przez sponsorów i polityków optujących za organizacją euro było znaczące pobudzenie gospodarcze. W ich prognozach wzrost PKB na rok 2012 miał wynosić około 2.4%.

Nawiązując do pracy badawczej autorstwa Surmy Grzegorza i Curtisa Townsenda pt. ‘The impact of hosting Euro 2012 on the domestic economies of Poland and Ukraine’, w której autorzy przedstawili dogłębną analizę wzrostu gospodarczego w okresie przed i po imprezie, zaprezentuję realny wpływ Euro 2012 na gospodarkę Polski.

Żeby dobrze ocenić poziom krajowego produktu brutto w trakcie przygotowań i imprezy, trzeba mieć odpowiedni punkt odniesienia, żeby odwzorować prawdopodobny poziom gospodarki, który wystąpiłby w przypadku braku organizowania Euro.  Analiza historyczno-ekonomiczna, bliskość i bardzo zbliżone najważniejsze wskaźniki ekonomiczne wskazują na to, że Słowacja jest krajem o bardzo zbliżonym tempie rozwoju krajowego produktu brutto. W poniższej tabeli dokładne dane:

Kraj/Wskaźnik

PKB

na osobę

PKB podział na sketory

Inflacja

Bezrobocie

Średni wzrost PKB w

 2001-2009

Polska

$21,000

rolnictwo: 3.5%
przemysł:
34.2%
usługi:
62.3%

3.6%

12.6%

3.9%

Słowacja

$24,300

rolnictwo: 3.8%
przemysł:
36.4%
usługi:
59.8%

3.6%

12.8%

4.9%

                                                                                                                        (źródło: http://www.indexmundi.com)

 Podobieństwa obu krajów wskazują na to że, bardzo prawdopodobne jest, że Polska gdyby nie organizowała Euro miałaby podobne tempo rozwoju do Słowacji. W poniższej tabeli przedstawiony jest wzrost produktów krajowych brutto Polski i Słowacji w okresie 2010-2012.

Rok

2010

2011

2012

Kraj/Kwartał

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Polska

0.7

1.1

1.3

0.8

1.3

1.4

0.8

1.0

0.3

0.1

0.3

0.0

Słowacja

0.9

0.9

0.9

0.7

0.8

0.8

0.7

1.0

0.4

0.3

0.2

0.1

(źródło: http://stats.oecd.org)

Analiza danych w tabeli wskazuje na to, że  mimo bardzo optymistycznych prognoz, Polska nie odnotowała żadnego znaczącego pobudzenia ekonomicznego. Wzrost PKB w 2012 wyniósł 1.9% co jest znacznie niższym wynikiem niż prognozowane 2.4%

Mimo ogromnych kosztów zorganizowania Euro 2012, i pieniędzy zainwestowanych w infrastrukturę, Polska nie doświadczyła pobudzenia gospodarczego.  Z ekonomicznego punktu widzenia, który nie bierze pod uwagę nienamacalnych aspektów imprezy, organizacja Euro 2012 była nietrafionym pomysłem. Kraje niedługo po transformacji z gospodarek centralnie planowanych jak Polska, czy Ukraina zyskałyby dużo więcej, gdyby pieniądze wydane na Euro 2012 spożytkowane byłyby inaczej. Inwestycje w nierentowne stadiony i powiększanie długu publicznego z pewnością nie przyczynią się do wzrostu gospodarczego Polski i Ukrainy.

Comment is closed.